Sídlo:

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Sv. Petra a Pavla

Slobody 1,

966 81 Žarnovica

Email:  zarnovica@fara.sk

IČO:  31939147

 

Farský úrad:                                         045 681 30 60

Farár:

Mgr. Peter Hudec,                     0907 806 886

Kaplán:

Mgr. Martin Pečarka,               0908 256 527

Výpomocný duchovný:

Jozef Strapko,                             0903 191 886

 

Kňaza zastihnete najlepšie po sv. omši, alebo si môžete stretnutie dohodnúť telefonicky.