Kostoly

Farský kostol sv. Petra a Pavla (1400)Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého


Kaplnka Božského Srdca Ježišovho (1895)

Filiálky

   Lukavica (časť Žarnovice) Filálny kostol sv. Cyrila a Metoda (1950)

   Revištské Podzámčie Filálny kostol Kostol sv. Vendelína (1895)

   Kopanice Filálny kostol Povýšenia sv. kríža
Jalšová Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (1832)
   Dolné Hámre Filálny kostol Kostol sv. Alžbety (1894)
   Banská Hodruša Filálny kostol sv. Mikuláša (1387)

Filálny kostol sv. Petra a Pavla (1577)

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1865)

Kaplnka Panny Márie (1946)

   Kaplnka na Kerlingu

Najbližšie udalosti