S finančnou podporou BBSK

Obnova okenných výplní v havarijnom stave na národnej kultúrnej pamiatke  –  kostole sv. Mikuláša

Názov projektu:                       Obnova okenných výplní v havarijnom stave na národnej kultúrnej pamiatke

                                                         –  kostole sv. Mikuláša

Dotácia z rozpočtu BBSK: Zmluva č. 111/2019/ODDRF

Poskytovateľ                             Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Obdobie realizácie:                 september  2019

Spolufinancovanie:                 RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:                       Záchrana národnej kultúrnej pamiatky a zabránenie jej znehodnocovaniu  nepriaznivými vplyvmi.

V septembri 2019 sa vďaka finančnému prispeniu Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 6 000€ podarilo farskému úradu v Žarnovici ukončiť ďalšiu časť obnovy kostola sv. Mikuláša v Hodruši – Hámroch. Výsledkom vykonaných prác je národná kultúrna pamiatka ktorej interiér je konečne chránený pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Podporená obnova pozostávala z výmeny okenných výplní umiestených v lodi kostola, ktoré boli dlhodobo v havarijnom stave. Po minuloročnom reštaurovaní vitráží v presbytériu, ktoré podporilo prostredníctvom dotácie Ministerstvo kultúry SR sa podarilo úspešne ukončiť ďalšiu časť obnovy kostola.

Realizácii prác, ktorá začala začiatkom septembra 2019, predchádzalo verejné obstarávanie na dodávateľa. Presné zadanie – materiál, farba a ostatné parametre boli vopred prekonzultované s pamiatkovým úradom v Banskej Štiavnici. Samotná obnova začala stavbou lešenia a demontážou starých okenných výplní ktoré boli na mnohých miestach poškodené – uvoľnené, skorodované a s rozbitými tabuľkami. Následne už bolo možné osadiť nové okná  a murársky dopracovať detaily. Spolu bolo vyrobených a osadených8 nových hliníkových okien v celkovej ploche cca. 22m2, pričom polovica z nich bola vyššia ako 4m.

Najbližšie udalosti