Sviatosti

Sviatosť zmierenia – možnosť sv. spovede je pol hodinu pred sv. omšou /okrem nedele/, prípadne podľa dohovoru. V prípade dlhšieho  spovedného rozhovoru prosím neprichádzajte v týždni, keď je prvý piatok. V prvopiatkový týždeň spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a v štvrtok od 17:00 hod. a v piatok od 16:30 hod., zároveň je vystavená Oltárna sviatosť k poklone.

Pomazanie chorých – zaopatrovanie ťažko chorých a umierajúcich  – kedykoľvek volajte na čísla uvedené v časti kontakt. Vašich chorých, ktorí nemôžu prísť do kostola, môžete zahlásiť na fare a každý prvý piatok im prinesieme domov sv. prijímanie.

Krst – prosím hláste na fare aspoň dva týždne pred plánovaným termínom. Za krstných rodičov pre svoje deti vyberajte praktizujúcich katolíkov nad 16 rokov, po prvom sv. prijímaní a pobirmovaných – ak nie sú slobodní, majú byť cirkevne sobášení. Je tiež potrebné vyplniť krstný lístok.

Sviatosť manželstva – cirkevný sobáš hláste dopredu aspoň tri mesiace pred zamýšľaným termínom

Najbližšie udalosti