Verš z Biblie

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.