Verš z Biblie

Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.

Najbližšie udalosti