S finančnou podporou Nadácie SPP

Oprava zvonov kostola sv. Petra a Pavla

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Názov projektu:                                           Oprava zvonov kostola sv. Petra a Pavla

Dotácia z Nadácie SPP:                              Zmluva č. 63/2019

Obdobie realizácie:                                     september  2019

Výška finančného príspevku:                  5 000€

Spolufinancovanie:                                      3 240€

Celkové výdavky projektu:                       8 240€

Zámer projektu:                         

Cieľom projektu bolo obnoviť zvony farského kostola v Žarnovici, ktoré boli v nevyhovujúcom technickom stave a systém ktorý zabezpečoval ich činnosť bol technologicky zastaraný a čiastočne nefunkčný.

Vďaka podpore z nadácie SPP ktorá prispela sumou 5 000€ sa  podarilo vykonať kompletnú obnovy zvonov, a celého systému ktorý zabezpečuje ich činnosť. Výstupom projektu sú kompletne obnovené zvony, všetky ich súčasti a nový elektrický pohon zabezpečujúci ich činnosť.

Najbližšie udalosti