Kňazi

Farár:

Mgr. Peter Hudec

Kaplán:

Ing. Mgr. Michal Sandánus

Výpomocný duchovný:

Jozef Strapko

Najbližšie udalosti